Home / Energie si clima / Parlamentul European a hotărât: 35% energie regenerabilă până în anul 2030

Parlamentul European a hotărât: 35% energie regenerabilă până în anul 2030

Parlamentul European a aprobat pe 17 ianuarie Directiva privind promovarea surselor regenerabile de energie. Potrivit actului normativ adoptat de euro-deputaţi, ţările membre trebuie să ajungă, până în anul 2030, la o ţintă de 35% din energie care să provină din surse regenerabile. Iniţial, Comisia Europeană propusese un target de 27%, iar România îşi atinsese, practic, ţinta iniţială încă din anul 2016.

Promovarea energiilor regenerabile reprezintă unul dintre obiectivele Uniunii Europene de politică energetică, în conformitate cu articolul 194 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), se arată în actul normativ al Parlamentului European. Creșterea consumului de energie din surse regenerabile, împreună cu economiile de energie și creșterea eficienței energetice constituie o parte esențială a pachetului de măsuri necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și care respectă angajamentul luat de UE în cadrul Acordului de la Paris din 2015 privind schimbările climatice și necesitatea de a ajunge la zero emisii până în anul 2050.

„Prin urmare, este necesar să se stabilească un obiectiv obligatoriu al Uniunii, cu o pondere de cel puțin 35% din energie din surse regenerabile, care să fie însoțit de obiective naționale. Statelor membre ar trebui numai în mod excepțional să li se permită să devieze de la nivelul prevăzut al obiectivului lor cu un maxim de 10%, în cazul în care este justificată în mod corespunzător, prin circumstanțe măsurabile și verificabile, bazate pe obiective și criterii nediscriminatorii”, arată Parlamentul European.

Printre soluţiile evidenţiate de eurodeputaţi se numără reducerea consumului de energie, îmbunătăţirea tehnologică, extinderea transportului public, utilizarea tehnologiilor de eficiență energetică și, evident, promovarea utilizării energiei „verzi” în producerea de energie electrică, în încălzire și răcire, precum și în sectorul transporturilor. Aceste măsuri, împreună cu măsurile de eficiență energetică, conduc la scăderea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, dar şi la reducerea dependenţei energetice a Uniunii Europene.

Reamintim, energia regenerabilă este de două feluri: susţinută prin certificate verzi sau tarife fixe şi nesubvenţionată. Tot energie verde, dar nesubvenţionată, este şi energia produsă în marile hidrocentrale. În România este utilizată promovarea energiilor regenerabile prin certificate verzi, care se acordă producătorilor din surse eoliene, fotovoltaice, microhidrocentrale şi biomasă/biogaz.

În anul 2016, producţia totală de energie a României a fost de 69,7 TWh, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Hidrocentralele au produs 19,7 TWh, eolienele – 6,7 TWh, iar fotovoltaicele – 1,8 TWh, în total 28,2 TWh, ceea ce reprezintă 40,4% din producţia totală.

În primele 11 luni din 2017, conform INS, producţia totală de energie a României a fost de 61,1 TWh, din care 35,5% din surse regenerabile (13,3 TWh în hidrocentrale, 6,6 TWh în eoliene şi 1,8 TWh în fotovoltaice).

Hidroelectrica este cel mai mare producător intern de energie, cu o capacitate instalată de peste 6.000 MW. Dar, în anii secetoşi, cum a fost 2017, sau anii 2011 şi 2012 (când Hidroelectrica a activat forţa majoră), producţia de energie regenerabilă scade consistent. Ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării atingerea ţintei pentru 2030, de 35% energie din surse regenerabile!

Sursa: Focus Energetic

Publicat de: ziarmediu

Alte articole

România a ieșit din rândul celor mai atractive piețe pentru investiții în energie regenerabilă

România a părăsit clasamentul celor mai atractive 40 de piețe din lume pentru investiții în …