Home / Fără categorie / APIA: TERMEN-PRELUNGIT pentru SUBVENȚIA PE HECTARUL DE PĂDURE!

APIA: TERMEN-PRELUNGIT pentru SUBVENȚIA PE HECTARUL DE PĂDURE!

Fermierii mai au timp până joia viitoare să depună cererile pentru a încasa sprijinul nerambursabil pentru suprafețele de pădure. APIA le reamintește fermierilor că data de 15 iunie 2017 este temenul prelungit pentru sesiunea de depunere a Cererile de sprijin pentru silvomediu.

APIA informează că sesiunea de depunere a Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, se prelungește până la data de  15 iunie 2017, ora 17.00”, este comunicarea oficială a reprezentanților agenției de plăți.

Depunerea cererilor a început pe 25 aprilie pentru prima sesiune, a cărei durată a fost prelungită cu o lună.

Schemă de ajutor de stat care contribuie la prioritatea Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală „Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură” este implementată de APIA, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org.ro.

Depunerea Cererii de Sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrele Județene sau al Municipiului Bucureşti al APIA. Aceasta va fi însoţită de avizul Gărzii Forestiere și de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și criteriile specifice prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului. Alocarea financiară pentru sesiunea 01/2017 este de 117.803.922 euro.

Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Județene APIA ca urmare a publicării pe site a Raportului de selecție preliminar aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR.

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:
• Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște,
• Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%.

Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele:
a) 25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1;
b) 103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

Sursa: Agrointeligenta

Publicat de: ziarmediu

Alte articole

România, locul 10 în Europa la regenerabile

Romania ocupă locul 10 între statele membre ale Uniunii Europene după ponderea energiei obţinute din …