Home / Deseuri / Valea Jiului, captivã în marea de gunoaie

Valea Jiului, captivã în marea de gunoaie

Ca în zonele subdezvoltate, si în Valea Jiului încã vom mai duce gunoiul nesortat la ghenã, pentru ca mai apoi sã vinã niste oameni si, la rampã, sã îl selecteze. Va fi o muncã titanicã, ce se va face pe rampele existente în douã localitãti ale Vãii Jiului, pentru cã la deponeul de la Bârcea Mare va ajunge doar compozitul si nu si restul deseurilor. Mircea Bobora, presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, recunoaste cã încã nu suntem pregãtiti pentru a intra în civilizatie.

„În primã fazã, selectia o sã se facã în punctele în care existã aceastã posibilitate, cum este, spre exemplu, la Vulcan, ori Petrosani. Regulamentul va fi aplicat  ad-literam si, în final, deseurile vor trebui selectate si numai dupã selectie vor ajunge la Bârcea. E o chestie de eficientã a activitãtii deponeului. Prima alveolã are o capacitate de 800 de mii de tone, ceea ce înseamnã 8 ani rezerva pentru Hunedoara, care genereazã anual cam 100.000 de tone”, a precizat Mircea Bobora, care a atribuit managementul gropii de la Bârcea, provizoriu, cãtre firmã Supercom, dar încã nu a stabilit modul cum va transfera deseurile la Bârcea.

Totusi, chiar dacã s-au mai investit bani în campanii, recipiente si masini de colectare selectivã, si numai la Petrosani s-a cheltuit suma de 100.000.000 de lei, nimeni nu duce la ghenã gunoiul pe sortimente, iar asta va genera o adevãratã problemã în viitor, problemã pe care autoritãtile judetene încã nu o cuantificã. Sunt câteva recipiente în care oamenii sunt îndemnati sã ducã plasticul, cartonul sau aluminiul, amplasate în diverse zone, însã, la ghenã totul ajunge nesortat. „A fost o vreme când duceam gunoiul sortat, cã scria pe ghene fiecare ce ar trebui sã continã si era pe culori, însã, masina care le ia le pune în acelasi loc. Nu m-am mai sinchisit apoi!”, a afirmat un localnic din Petrosani. Dincolo de malul Jiului, la Petrila, spre exemplu, gunoiul este ars si fumul devine  insuportabil, însã, nimeni nu face nimic si situatia este valabilã si în celelalte localitãti.

1-1

Statia de sortare inauguratã în 2015

În data de 7 septembrie 2015 a fost inauguratã una dintre cele mai importante investitii din Valea Jiului, statia de sortare a deseurilor, care a costat 5 milioane de euro.

Încã de atunci s-a vehiculat cã gunoiul nu va mai fi adunat în conditiile în care se face chiar si acum acest serviciu, iar la statia de sortare urma sã fie fãcut doar ultimul triaj.

Investitia cuprinde aparaturã de ultimã generatie, un sistem electronic bine pus la punct si chiar masini si

utilaje, aceasta fiind, dupã cum au spus si cei de la Consiliul Judetean din acel an, una

dintre cele mai mari investitii din judet. „Gestionarea cât mai adecvatã a gunoiului, a reciclabilelor va avea repercusiuni în tarif si în taxã. Adicã, cu cât se colecteazã mai bine, mai adecvat deseurile valorificabile, cu atât, operatorul va scãdea din tarif si taxe acele materiale pe care el le valorificã. Cetãteanul cu cât e mai constiincios si colecteazã cât mai corect, cu atâta, si operatorul va putea sã scadã pretul si taxa”, a spus atunci Eugen Mitritã, manager de proiect din cadrul CJH, lucru neverosimil nici acum

Producem sute de tone lunar

Cantitãtile de deseuri, pe care populatia le produce, sunt uriase. Statisticile aratã cã doar de la Vulcan pleacã aproximativ 260 de tone lunar, atunci când nu plouã. Dacã este umezealã, cantitatea de deseuri ajunge si la 300 de tone pe lunã, în conditiile în care de aici deseurile sunt selectate. Celelalte orase, însã, produc si mai mult gunoi. Uricaniul produce 80 de tone lunar, Lupeniul 400 chiar si 500 de tone de deseuri lunar, însã diferenta ar putea fi datã de selectarea materialelor reciclabile. 

1-2

Deponeul provizoriu din Petrosani a fost închis si acolo nu se mai pot duce deseurile, dupã ce în zona Dâlja a mai crescut un adevãrat munte din deseuri. Tariful de  colectare, sortare, depozitare si transport  la  rampa Dâlja a deseurilor menajere era de 317,02 lei/tonã, iar populatia a plãtit si continuã sã plãteascã enorm, desi privelistea este una îngrijorãtoare. Conform proiectului, acesta are o capacitate de 111.200 t, o statie de sortare cu o capacitate de 33.753 tone/an si o statie de tratare mecano-biologicã cu o capacitate de 82.379 tone/an. Tot în cadrul acestui proiect, la Petrosani a fost construitã o statie de sortare si o instalatie de transfer a deseurilor cãtre unitatea centralã, fiind închise cele 9 depozite neconforme de pe raza judetului.

Sursa: Cronica Vaii Jiului

Publicat de: ziarmediu

Alte articole

44.7 milioane tone de deșeuri electronice, generate global în 2016

În 2016, populația lumii a generat 44.7 milioane de tone de deșeuri electronice, conform unui nou …