Home / Energie si clima / Mix-ul perfect în energie: Ajutor de stat pentru proiectele geotermale, de biomasă și biogaz

Mix-ul perfect în energie: Ajutor de stat pentru proiectele geotermale, de biomasă și biogaz

Guvernul a aprobat o noua schemă de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz și geotermal.

Bugetul total alocat al schemei este de 100.630.588 euro, echivalent în lei, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% fonduri de cofinanţare publică, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene şi de la bugetul local.

Sursă: ssg.gov.ro

Potrivit actului normativ, sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor.

Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans. Bugetul schemei reflectă sumele alocate, la care se adaugă sumele din supracontractare. 

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 40, iar schema se aplică până pe 31 decembrie 2020.

Cine poate beneficia de ajutorul de stat?

Conform Hotărârii de Guvern (HG), implementarea schemei de ajutor de stat va conduce la creşterea producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară și reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an – cărbune, gaz natural.

Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu 60 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice și energiei termice din biomasă, biogaz și geotermal (…) Potenţialii beneficiari pot fi operatorii economici care produc energie electrică şi/sau termică din biomasă şi/sau biogaz, respectiv energie termică din surse geotermale și unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care realizează/modernizează instalații ce produc energie electrică din biomasă şi/sau biogaz – inclusiv în cogenerare”, se precizează în anexa HG.

Ilias Papageorgiadis: ”Propunem construirea a 300 de MW de biomasă și biogaz până în 2025”

 

Sursa: Green Report

Publicat de: ziarmediu

Alte articole

Lucian Popescu, primul român care s-a conectat la rețea cu un sistem fotovoltaic, pentru a obține energie curată

Ai vrea să îți pui panouri fotovoltaice pe casă și nu știi cum să începi …