Home / Paduri / Investiții de 1,8 milioane de lei în drumurile forestiere care traversează pădurile Brașovului

Investiții de 1,8 milioane de lei în drumurile forestiere care traversează pădurile Brașovului

Primăria Brașov vrea să acceseze o finanțare nerambursabilă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), în vederea modernizării și construcției de noi drumuri forestiere. Proiectul propus vizează reabilitarea a 9,641 km de drum forestier existent, și construcția unui drum nou de 11 km, în zona Șaua Gorița. Suprafaţa totală de pădure care va fi deservită de aceste investiţii este de 2.056,40 hectare. În conformitate cu estimările, valoarea proiectului este de 1.853.769 euro (echivalentul a 8.305.255 lei) din care 355.307 euro (echivalentul a 1.591.848 lei) reprezintă TVA, în urma analizei necesităţii, oportunităţii și potențialului economic al investiţiei

Valoarea maximă a ajutorului de stat în cadrul schemei 4.3 aferentă submăsurii 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020, pe care va fi depus acest proiectm nu poate depăşi însă 1.500.000 Euro/proiect. „Deoarece accesibilitatea reprezintă una din condiţiile de bază pentru gospodărirea şi gestionarea eficientă a pădurilor, traseul fiind încadrat în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brasov, obiectivul de investiţie se justifică, în principal, prin accesibilizarea fondului forestier deţinut de Municipiul Braşov, în vederea asigurării continuităţii tratamentelor silviculturale şi lucrărilor de îngrijire a arboretelor, cât şi a recoltării de produse de masă lemnoasă din arboretele ce gravitează la drum, precum şi a accesului direct şi operativ în caz de incendii, calamităţi naturale sau accidente”, au motivat reprezentanții Primăriei Brașov necesitatea implementării acestui proiect.

Ce drumuri vor fi incluse în acest proiect:

 

Nr.crt. Denumire Drum Forestier Tip de intervenţie Lungime
[km]
1 Drum Forestier Roşca – reabilitare 2,600
2 Drum Forestier Pârâul Cailor – reabilitare 2,631
3 Drum Forestier Baer – reabilitare 3,167
4 Drum Forestier Valea Căldării – reabilitare 1,243
Total 1 = 9,641
5 Drum Forestier Goriţa – construire drum nou 11,003
Total 2 = 11,003
Total General = 20,644

Sursa: Biz Brasov

Publicat de: ziarmediu

Alte articole

Tăierile ilegale au fost reduse cu 35% în fondul forestier din Vrancea

Tăierile ilegale de lemn din pădurile Vrancei s-au redus cu circa 35%, arată un raport …