Home / Paduri / Lucrări de regenerare şi îngrijire, efectuate de silvicultorii suceveni pe 12.800 de hectare de pădure

Lucrări de regenerare şi îngrijire, efectuate de silvicultorii suceveni pe 12.800 de hectare de pădure

Activitatea celei mai mari direcţii silvice din ţară, care administrează 341.986 ha de pădure, fiind, prin rezultatele obţinute, principalul agent economic din judeţ, dar şi unul dintre principalii angajatori şi contractori de servicii de la alţi agenţi economici locali, a fost prezentată, pe scurt, de şeful silvicultorilor suceveni, Sorin Ciobanu, în cadrul unui bilanţ sumar al anului anterior.

„Pentru anul 2016, obiectivele generale au fost apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale pe care îl administrează; intensificarea eforturilor de protecţie a pădurilor; gestionarea durabilă a faunei cinegetice de pe fondurile de vânătoare atribuite; dezvoltarea reţelei de accesibilizare a fondului forestier judeţean; recoltarea, prelucrarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier; respectarea prevederilor din Standardele de certificare a pădurilor la nivel de direcţie”, a spus directorul Direcţiei Silvice Suceava.

În cadrul acestor obiective, în anul 2016, Direcţia Silvică Suceava şi-a propus în principal realizarea următoarelor acţiuni:

·    Regenerarea pădurilor, prin reîmpăduriri şi completarea regenerărilor naturale, pe toate suprafeţele din fondul forestier de stat administrat, care îndeplinesc condiţiile pentru astfel de lucrări;

·    Executarea lucrărilor de îngrijire în arborete proprietate publică a statului şi proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale pe care le administrează;

·   Exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale reglementărilor legale în vigoare;

·   Efectuarea unor lucrări de protecţie a pădurilor, respectiv de combatere a dăunătorilor din pepinierele silvice, de prevenire a atacurilor dăunătorilor şi de combatere a acestora în arborete şi plantaţii.

„Toate obiectivele propuse au fost îndeplinite cu succes datorită bunei colaborări şi coordonări între conducerea RNP – Romsilva, conducerea DS Suceava, autorităţile statului, conducerea subunităţilor şi restul personalului angajat”, a menţionat Sorin Ciobanu.

În plus, în urma unui audit efectuat anul trecut de experţi internaţionali, toată suprafaţa fondului forestier de stat administrat este certificată FSC (Forest Stewardship Council).

Cititi toata stirea aici: Monitorul de Suceava

Publicat de: ziarmediu

Alte articole

Tăierile ilegale au fost reduse cu 35% în fondul forestier din Vrancea

Tăierile ilegale de lemn din pădurile Vrancei s-au redus cu circa 35%, arată un raport …