Home / Paduri / Garda Forestieră Oradea: Pentru micii proprietari de păduri – Asigurarea gratuită a serviciilor silvice de către ocolul silvic

Garda Forestieră Oradea: Pentru micii proprietari de păduri – Asigurarea gratuită a serviciilor silvice de către ocolul silvic

Proprietarii de păduri, persoane fizice sau juridice, cu suprafața sub 30 ha, beneficiază de asigurarea gratuită a serviciilor silvice (pază) de către ocolul silvic cel mai apropiat de pădurea solicitantului, cu condiția respectării condițiilor impuse de art 13 al HG 864/2016.

Prin efectul legilor de restituire, pădurile proprietarilor persoane fizice sau juridice, cu suprafața sub 30 ha, cumulează 586.000 ha din suprafața de 6,54 milioane ha a tuturor pădurilor României. Din cauza dispersiei și a distanței mari față de domiciliul proprietarilor, pădurea de pe cele 586.000 ha este expusă furtului și degradării. Conform H.G. 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică, sau egală, cu 30 ha, proprietarii de păduri, persoane fizice sau juridice, cu suprafața sub 30 ha, beneficiază de asigurarea gratuită a serviciilor silvice (pază) de către ocolul silvic cel mai apropiat de pădurea solicitantului, cu condiția respectării condițiilor impuse de art 13 al HG 864/2016. Plata acestor servicii silvice se face de la bugetul de stat către ocoalele silvice la care s-a depus cererea.

În vederea efectuării plăţii de la bugetul de stat, pe lângă contractul de servicii silvice/administrare încheiat cu un ocol silvic, conform art 13 din HG precizat mai sus, documentația trebuie să conțină: cerere depusă de  titularul dreptului de proprietate; documentele, în copie certificată conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha; adeverinţă, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier şi că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritorială; copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul; declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate, din care să rezulte că nu deţine în proprietate fond forestier cu suprafaţă totală mai mare de 30 ha; declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că desfăşoară activitate economică, potrivit art. 5 lit. b); declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică – atât titularul/titularii dreptului de proprietate, cât şi întreprinderile cu care se află într-o relaţie de tipul celor prezentate la art. 5 lit. h) într-o perioadă de 3 ani fiscali, 2 ani fiscali anteriori, plus anul curent; declaraţie pe propria răspundere privind faptul că se află sau nu într-o relaţie de tipul celor enumerate la art. 5 lit. h) şi dacă da – detalierea situaţiei.

“Reamintim că apariția  acestui act normativ vine în sprijinul micilor proprietari de păduri fiind necesar pentru a asigura paza împotriva tăierilor ilegale și pentru efectuarea unui set minimal de măsuri menite gospodăririi durabile a tuturor pădurilor. Garda Forestieră Oradea” – precizează ing. Maria Manuela Antal, inspector şef al Gărzii Forestiere Oradea.

 

Sursa: Crisana

Publicat de: ziarmediu

Alte articole

Tăierile ilegale au fost reduse cu 35% în fondul forestier din Vrancea

Tăierile ilegale de lemn din pădurile Vrancei s-au redus cu circa 35%, arată un raport …