Home / Deseuri / După România, încă trei state ar putea ajunge în fața Curții de Justiție a UE din cauza deșeurilor

După România, încă trei state ar putea ajunge în fața Curții de Justiție a UE din cauza deșeurilor

Austria, Belgia și Italia au primit un aviz motivant din partea Comisiei Europene pentru că au întârziat armonizarea legislației naționale cu normele UE privind deșeurile. Țările au la dispoziție două luni pentru a remedia deficiențele, în caz contrar, cazurile pot fi înaintate Curții de Justiție a UE.

Comisia solicită Austriei să aplice normele UE privind deșeurile

Comisia Europeană îndeamnă Austria să își aducă legislația națională în conformitate deplină cu normele UE privind deșeurile.

Directiva-cadru privind deșeurile are drept obiectiv să reducă la minimum efectele negative ale generării și gestionării de deșeuri asupra sănătății populației și asupra mediului.

De asemenea, ea urmărește să reducă utilizarea resurselor și se concentrează pe prevenire, reutilizare și reciclare, contribuind astfel la o economie mai circulară. Statele membre au avut obligația de a adopta măsurile necesare pentru a se conforma directivei până la 31 iulie 2016.

Ca urmare a faptului că Austria nu a respectat termenul-limită inițial, Comisia i-a adresat o scrisoare de punere în întârziere în septembrie 2016. Austria a adoptat anumite măsuri, dar persistă încă o serie de elemente neconforme în cadrul de reglementare, de exemplu în ceea ce privește dispozițiile referitoare la eficiența energetică și valorificarea energetică a deșeurilor în conformitate cu ierarhia deșeurilor.

Austria are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a remedia deficiențele; în caz contrar, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE.

Belgia trebuie să revizuiască măsurile regionale privind gestionarea deșeurilor și prevenirea generării de deșeuri

Belgia trebuie să adopte și să actualizeze planurile de prevenire a generării de deșeuri și de gestionare a deșeurilor în conformitate cu obiectivele legislației UE privind și ale economiei circulare. Aceste planuri și programe au drept scop reducerea impactului deșeurilor asupra sănătății umane și asupra mediului, precum și utilizarea mai eficientă a resurselor în întreaga UE.

Statele membre trebuie să își reevalueze planurile de gestionare a deșeurilor cel puțin o dată la șase ani și să le revizuiască după caz.

Belgia nu a reușit să revizuiască, să prelungească sau să înlocuiască planul de gestionare a deșeurilor pentru regiunea valonă (Orizont 2010) și nici să își amelioreze componenta referitoare la prevenirea generării de deșeuri

Italia, problem cu măsurile regionale privind gestionarea deșeurilor

De asemenea și Italia trebuei să adopte și să actualizeze planurile de gestionare a deșeurilor în conformitate cu obiectivele legislației UE privind deșeurile și ale economiei circulare.

Mai multe regiuni din Italia (Abruzzi, Basilicata, provincia autonomă Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemont, Sardinia și Sicilia) nu și-au revizuit planurile de gestionare a deșeurilor adoptate în 2008 sau înainte.

Sursa: Green Report

Publicat de: ziarmediu

Alte articole

44.7 milioane tone de deșeuri electronice, generate global în 2016

În 2016, populația lumii a generat 44.7 milioane de tone de deșeuri electronice, conform unui nou …